Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Ända sedan 1871 har Kinda kanal varit en viktig och vacker väg genom hjärtat av Östergötland. Som transportled mellan skogsbygderna i söder och jordbruksslätterna i norr skapade kanalen helt nya möjligheter för handel och kommunikation – och för Linköpings utveckling.

Redan på 1750-talet planerades det för en kanal i Stångån. Fördelarna var många. I den skogsrika Kindabygden fanns det byggmaterial, beck, tjära och ved som med båt skulle kunna fraktas till slättbygden. Kindaborna själva behövde en bättre och snabbare resväg till residensstaden, och dessutom kunde projektet möjliggöra sänkning av sjöarnas vattennivå för att få mer odlingsbar mark.

1810 invigdes den första delen av kanalen mellan Åsunden och Stora Rängen. Ett par år senare rasade Brokinds sluss samman på grund av konstruktionsfel, kanalbolaget gick i konkurs och båttrafiken upphörde.

En ny start

För Linköping, som länge varit en relativt isolerad inlandsstad, hade utvecklingen hittills gått långsamt fram. Men år 1832 öppnades Göta kanal och plötsligt var hela världen inom räckhåll. Nu fanns det också tillgång till ny kunskap om vattenvägar och till kvalificerad arbetskraft. Det var hög tid att återuppta projektet Kinda kanal. Efter år av planering och beräkningar startade arbetet och 1861 gick fartyget S/S General Boy för första gången mellan Åby och Labbenäs.

In mot staden

För kanalens fortsatta sträckning mot Linköping måste ett tiotal slussar anläggas vid Stångåns forsar. Från Roxen in mot staden behövde farleden rätas och muddras och ytterligare en sluss byggas vid Nykvarn. År 1863 bildades Kinda Kanal aktiebolag och två år senare var arbetet igång. I juli månad 1871 stod Kinda kanal klar i sin helhet, och det rapporterades att fem ångbåtar redan trafikerade leden. Fram till sekelskiftet var sjöfarten längs kanalen som livligast. Handeln blomstrade och nya industrier växte fram.

Landtransporterna tar över

År 1902 öppnades järnvägslinjen Östra Centralbanan mellan Linköping, Kinda och Vimmerby. Här gick tågen nästan parallellt med båtarna på Kinda kanal – men betydligt snabbare. När vägnätet senare byggdes ut ökade även buss- och lastbilstransporterna. Det blev början till slutet för den tidigare så intensiva kanaltrafiken och efter 1950-talet upphörde den i princip helt.

Kanalen lever

Stångån och Kinda kanal har varit en av de viktigaste källorna till Linköpings kraftiga expansion och Kindabygdens utveckling. Idag är kanalen en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse, en välbesökt turistattraktion och en skönhetsupplevelse. På senare tid har slussanläggningar och slussvaktbostäder renoverats, och omkringliggande kulturbyggnader tagits omhand. Kinda kanal ägs numera av Region Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun. Tillsammans arbetar vi för att underhålla och bevara kanalen för framtiden.

Några bilder från arkivet

Kinda kanals vänner

Föreningen Kinda Kanals Vänner upphörde 2023. Föreningen var en stödförening med verksamhet mellan 1963 och 2023.

Kinda Kanals Vänner historia


Samarbetspartners

Visit Linköping & Co logotyp  Linköpings kommun logotyp  Kinda kommun logotyp  Region Östergötland logotyp